E-tjänster till FMÅ

E-tjänst till Fordonsmyndigheten med e-identifiering.

Preview

Kunden.

Fordonsmyndigheten på Åland (FMÅ) ansvarar för register över åländska fordon, besiktningar med mera. När FMÅ kontaktade oss 2017 var det inte möjligt att göra alla ärenden via deras webbplats utan kunden var tvungen att åka fysiskt till FMÅ för att lämna information och betala. Det fanns även e-tjänster som var så svåra att hitta och använda så ålänningarna visste inte att det faktiskt gick att utföra ärendena via webben.

Utförandet.

Till en början var omfattningen av projektet att endast lägga till av- och påställning. Vi inledde projektet med att analysera befintlig kod men upptäckte snabbt att den kodbas som fanns inte var lönt att jobba vidare på. Vi klargjorde att vi bara tar oss an projektet ifall vi utökar projektet till att göra om det från grunden och på så vis enklare kunna förvalta systemet och lägga till ny funktionalitet i framtiden.
Vi moderniserade användargränssnittet rejält och implementerade den efterfrågade funktionaliteten. Via e-plattformen är det idag möjligt att boka besiktning, boka av- och påställning samt uträtta ärenden åt tredje part via fullmakt.
Projektet genomfördes i samarbete med Åda, offentliga Ålands IT-partner.

Under huven.

FMÅ bygger på flertalet integrationer till bland annat fordonsregistret i AS400, Suomi.fi för e-identifiering och fullmaktsautentisering. Systemet är byggt i PHP med ramverket Slim eftersom PHP efterfrågades av ÅDA.

Skapat med hjälp av:

Slim Framework