Antagningskampanj för Högskolan på Åland

Strategi, film, copy, annonsering, sociala medier och re-design av startsida.

Preview

Uppdraget.

Inför läsåret 2021-2022 var det återigen dags för Högskolan på Åland att dra igång årets antagningskampanj. Kunden efterfrågade en helhetslösning innefattande såväl strategi, planering och genomförande av kampanjen.

Utförandet.

Strategi


Vi började det strategiska arbetet genom att identifiera högskolans styrkor och möjligheter men även dess svagheter samt hot i en klassisk SWOT-analys. Tidigt konstaterade vi att det inte bara handlar om att välja HÅ utan även välja ett studieliv på Åland. Vi ville visa att högskolan visserligen är mindre och det åländska studielivet därför annorlunda men att ett studieliv vid Högskolan på Åland är så mycket mer än vad många tror.

Genom att lyfta fram fördelarna med Åland och högskolan ska kampanjen på kort sikt öka antalet sökande till HÅ och på lång sikt stärka Högskolans image samt få fler att stanna på Åland efter sina studier.

Produktion

Kampanjen inleddes med filmen ”Ett studieliv på Åland är så mycket mer än vad du tror”. Genom filmen lade vi grunden för hela kampanjens tonalitet och kunde sedan bygga vidare kommunikationen på sociala medier, hemsidan, annonsering och direktutskick. Nedan listar vi alla kommunikationsaktiviteter som genomförts under kampanjen:

Digitalt: Kampanjfilm, intervjufilmer, re-design av startsida, presentationsmaterial (ppt), nyhetsartiklar på hemsida, inlägg och stories på sociala medier, digitalt annonseringsmaterial samt analys.

Tryck: Broschyr, vykort, antagningsbiljett, affischer, billboards och tidningsannonser.

;

Resultat.

Kampanjen och dess strategi lade grunden för ett mer långsiktigt kommunikationsarbete där man drar nytta av Ålands attraktionskraft och förenar det åländska varumärket med det egna. Kampanjfilmen fick stor spridning och har idag över 133 000 visningar på Youtube. Vi är även glada över att ha fått fortsätta samarbetet med Högskolans sociala medier efter kampanjens slut.

Skapat med hjälp av:

Premiere ProAfter EffectsXDInDesignIllustratorLightroom